Minnesota Secretary Of State - Isdiiwaangeli si aad u codayso (Register to vote)
Skip to main content

Isdiiwaangeli si aad u codayso (Register to vote)


Boggan, ka baro yaa codayn kara iyo sida la isud diiwaangeliyo ka hor ama Maalinta Doorashada.

Yaa codayn kara?

Si aad Minnesota uga codayso, waa in aad tahay muwaadin Maraykan ah, ugu yaraan jira 18 sano Maalinta Doorashada, aadna deganayd Minnesota ugu yaraan 20 maalmood.

Horay ayaad isu sii diiwaan gelin kartaa si aad ugu codayso adigoo 16 iyo 17 jir ah Minnesota gudaheeda. Waa inaad tahay 18 jir kahor inta aadan codayn.

Haddii lagugu xukumay dembi culus, waad codayn kartaa haddii aadan hadda u xirneyn dembigaas lagugu xukumay.

Waad codayn kartaa adiga oo qof mas'uul kaa ah ku hoos jira, ilaa uu xaakimku kaala noqdo xaqaaqa codbixinta.

 

Tilmaamaha diiwaangelinta

Waa in aad u diwaan gashan tahay si aad uga codayso ciwaanka aad hada ku sugantahay. Si aad u codayso internetka af Ingiriis isaga diiwaangeli ama daabaco foomka oo ah warqada af Soomaali ah

Waxaad sidoo kale iska diiwaan gelin kartaa goobtaada doorashada isla maalinta doorashada. Waa inaad tustaa caddayn magacaaga iyo ciwaanka hadda ah.

Ma inaan is-diiwaangeliyo baa haddii aan guuro ama aan magacyada beddelo?

Waa inaad dib isu diiwaan gelisaa mar kasta oo aad beddesho ciwaanka, aad beddasho magacyada ama aadan codayn ugu yaraan hal mar muddada afarta sano ah. Cusbooneysii is-diiwaangelintaada adiga oo buuxinaya codsi cusub oo is-diiwaangelin ah.

Sida loo diiwaan geliyo isla Maalinta Doorashada

Si aad isaga diiwaan geliso goobtaada doorashada isla Maalinta Doorashada, keen hal cadeyn oo deganaanshaha ah ee kuwa hoos ku taxan ah.

1. Aqoonsiga tusaya magaca iyo ciwaanka hadda aad degan tahay

 • Laysanka darawalnimada ee Minnesota oo ansax ah, ogolaanshaha bartaha ama aqoonsiga IDga ah; ama rasiid mid ka mid ah waxyaalahaan.
 • Aqoonsiga qabiilka oo leh magac, cinwaan, sawir iyo sixiix.

2. Aqoonsi sawir leh iyo dukumeenti wata magacaaga iyo ciwaanka hadda

Aqoonsiyada sawirka leh ee la ansixiyay (door hal)
Wey dhacsanaan karaan

 • Leysanka darawalnimada, aqoonsiga gobolka ama oggolaanshaha bartaha ee uu bixiyo gobol kasta
 • Baasaboorka Maraykanka
 • Aqoonsiga Milatariga Mareykanka ama aqoonsiga Askartii hore
 • Aqoonsiga qabiilka oo leh magac, saxiix iyo sawir
 • Jaamacad Minnesota ah, kulliyadda ama aqoonsiga kulliyadda farsamada

Dukumeentiyada la ansixiyay (door hal)
Waxa lagu tusi karaa qalabka elegtarooniga ah.

 • Biilka, xisaabaadka ama bayaanka adeegga bilowga ama ku taariikhaysan 30 maalmood gudahooda ee waqtiga doorashada:
  • Telefoon, TV ama internet
  • Qashinka, bulaacad, koronto, gaas ama biyo
  • Bangiga ama kaarka deynta (credit card)
  • Ijaar ama deynta guriga
 • Heshiiska kirada deegaanka ama kirada oo ansax ah ilaa Maalinta Doorashada
 • Bayaanka kharashka ardayga oo hadda ah

3. CODBIXIYE DIWAANGASHAN OO XAQIIJIN KARA CINWAANKAAGA

Cod-bixiye ka diiwaangashan xaafaddaada ayaa kuu raaci kara goobta cod bixinta si aad u saxiixdo dhaar xaqiijinaysa ciwaankaaga. Tan waxaa loo yaqaan 'vouching (damaanad qaad)'. Cod-bixiye diiwaangashan wuxuu dammaanad qaadi karaa ilaa siddeed codbixiye. Ma dammaanad qaadi kartid dad kale haddii adiga lagu dammaanad qaado.

4. Aqoonsiga Ardayga Jaamacaha oo leh liiska guri

Kulliyadaha iyo jaamacadaha waxay u soo diraan saraakiisha doorashada liiska guryaha ardayda. Haddii aad liiska ku jirto, tus aqoonsiga sawirka leh ee jaamacadda si aad u dhammaystirto diiwaangelintaada.

5. Diiwaangelin sax ah oo ka dhaceysa aaga codbixinta

Haddii aad ka diiwaan gashan tahay aaga codbixinta laakiin aad bedeshay magacyada ama aad u soo guurtay isla aaga, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad u sheegto garsooraha doorashada magacaagi hore ama cinwaankaagii hore.

6. Ogeysiiska Diiwaangelinta Daahday

Haddii aad isu diiwaan geliso inaad codayso 20 maalmood gudahooda ee maalinta doorashada, waxaad boostada ku heli kartaa Ogeysiiska Diiwaangelinta Daaha ah. Soo qaado oo u isticmaal caddayntaada deganaanshaha si aad isu diiwaan geliso.

7. Qofka Shaqaalaha ah ee Xarunta Degan yahay

Haddii aad ku nooshahay meel la dego, qof shaqaale ah ayaa kuu raaci kara goobta codbixinta si uu u xaqiijiyo ciwaankaaga. Tan waxaa loo yaqaan 'vouching (damaanad qaad)'. Qofka shaqaalaha ahi wuxuu dammaanad qaadi karaa dhammaan codbixiyayaasha xaqa u leh ee ku nool xarunta.