Minnesota Secretary Of State - Khmer
Skip to main content

ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Minnesota (Voting in Minnesota - Khmer)


 

 

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

អ្នកដែលអាចបោះឆ្នោត និងរបៀបចុះឈ្មោះនៅមុន ឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។

 

ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោត របៀបបោះឆ្នោត ជំនួយអ្នកបោះឆ្នោត និងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោត។

 

វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោត

បោះឆ្នោតមុនតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ ពលរដ្ឋអវត្តមាន បោះឆ្នោតពីមូលដ្ឋានយោធា ឬបរទេស និងរបៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់បោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ។

 

តើខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណា?

ស្វែងរកកន្លែងដែលអ្នកបោះឆ្នោត។ ព័ត៌មានមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។

 

តើមានអ្វីខ្លះនៅលើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ?

ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគំរូដែលបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជន និងសំណួរលើសន្លឹកឆ្នោតដែលអ្នកនឹងត្រូវបោះឆ្នោត។ ព័ត៌មានមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។

តើមានអ្វីនៅលើសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២១?

អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់រូប ក៏នឹងអាចឃើញការប្រកួតប្រជែងទាំងនេះ មួយឬលើសពីមួយ នៅលើសន្លឹកឆ្ឆោតរបស់ខ្លួនផងដែរ៖

  • មន្រ្ដីខោនធី
  • មន្រ្ដីក្រុង
  • សមាជិកគណៈសាលា
  • មន្រ្ដីខណ្ឌ
  • សមាជិកគណៈមន្ទីរពេទ្យ
  • សមាជិកគណៈឧទ្យានសង្កាត់