Minnesota Secretary Of State - Oromo
Skip to main content

Minnesootaa keessatti Filuu (Voting in Minnesota - Oromo)


Filuuf Galmaa'uu

Eenyutu filuu danda'a fi akkataa guyyaa filmaataa dura itti galmaa'an.

 

Filuu gaafa guyyaa filannoo

Guyyaa filannoo, akkataa itti filan, gargaarsa warra filaniif fi mirga warra filanii.

 

Akkaataa biraa itti filan

Dursi guyyaa filmaataa utuu achitti hin argamin fili, bakka loltuun jiranii fili, ykn biyya hambaati, fi akkaataa ganda keetti karaa poostaan filtu.

 

Eessatan fila?

Bakka itti filuun siif malu adda baafadhu. Odeeffannoon filmaataa guyyaa filannoo mootummaa fi federaalaa guyyaa 45 dursee argachuun ni danda'ama.

 

Waraqaa filannoo koo irra maaltu jira?

Fakkii waraqaa filannoo kaadhimamtoota agarsiisuu fi waraqaa filannoo gaaffii irratti filtu fudhadhu. Odeeffannoon isaa guyyaa 45 guyyaa filmaataa mootummaa fi federaalaa dura argachuun ni danda'ama.

Guyyaa Filannoo bara 2018

 • Guraandhala 6: Maree Dursaa Naanna
 • Bitootesa 13: Filmaata Magaalaa
 • Waxabajjii 29: Xalayyaan ykn kalatiin fili. Waxabajjii 29 hanga Hagayya 13 filmaata dursaa
 • Adoolessa 24: Guyyaa Filmaata Dursaaf yeroo qusachuuf dursii hanga Adoolessa 24 ti galmaa’i
 • Hagayya 24: Filmaata Dursaa
 • Birraa 21: karaa mana poostaa filmaata kee erguu ykn Birraa 21 hanga Onkoloolessa 16tti kallattiin filuun yeroo Guyyaa Filmaataa qusachuudhaaf ta’a.
 • Sadaasa 6: Guyyaa Filmaataa

Waraqaa filannoo 2018 irra maaltu jira?

 Filtuun Minnesota hunduu waraqaa filanno isaanii irraa dorgomii Kanaan gadiiti jiru qabu:

Warra filan hundaa

 • Senatara U.S.
 • Baakka Bu'oota mana Maree U.S.
 • Bulchaa fi Itti Aana Bulchaa kuta Minnesota 
 • Barreessaa Mootummaa
 • To’ataa Horii/Odiitara Motummaa
 •  Abbaa Alangaa Waliigalaa
 • Baaka Bu'aa Mootummaa

Filtuu muraasa

 • Qondaaltoa ykn Komiishanii Kaawontii
 • Qondaaltota Magaalaa
 • Qondaaltota gandaa/Ona
 • Miseensa Boordii Mana Barumsaa
 •  Miseensota Boordii Hospitalaa
 • To'ataa Biyyoo fi Bishanii