Minnesota Secretary Of State - ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນເລືອກຕັ້ງ (Election Day voting)
Skip to main content

ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນເລືອກຕັ້ງ (Election Day voting)


ໃນໜ້ານີ້, ຮຽນຮູ້ບ່ອນທີ່ທ່ານລົງຄະແນນສຽງ, ສິ່ງທີ່ເອົາໄປນໍາ, ວິທີການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສິດທິຂອງທ່ານໃນຖານະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ.

ສະຖານທີ່ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຊົ່ວໂມງ

ຊອກຫາບ່ອນທີ່ທ່ານລົງຄະແນນສຽງ. ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປີດແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າຫາ 8 ໂມງແລງ.

 

ເອົາຫຍັງມານໍາ

ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນເພື່ອລົງຄະແນນສຽງຢູ່ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາບັດປະຈໍາຕົວ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ປັບປຸງການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງ ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ອາໄສກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງຄະແນນສຽງ.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລົງຄະແນນສຽງ

ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາທີ່ທ່ານລົງຄະແນນສຽງ. ທ່ານສາມາດເອົາຄົນມາຊ່ວຍ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາການເລືອກຕັ້ງ, ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍທ່ານໝາຍຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງລົງຄະແນນສຽງຈາກລົດຂອງທ່ານ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຊາວບ້ານ

ທ່ານສາມາດເອົາສະມາຊິກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຊາວບ້ານ ຫຼື ຄົນທີ່ທ່ານເລືອກມາຊ່ວຍທ່ານລົງຄະແນນສຽງ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນພຽງແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນາຍຈ້າງ, ສະຫະພັນ ຫຼື ຜູ້ສະໝັກຂອງທ່ານສໍາລັບຫ້ອງການ.

ຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງ, ລວມທັງຢູ່ໃນຕູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ວຍສາມາດໝາຍໃສ່ບັດເລືອກຕັ້ງໄດ້ເຖິງສາມຄົນໃນການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານສາມາດສະແດງບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາການເລືອກຕັ້ງເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າມັນຖືກໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຜູ້ຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ ຫຼື ແບ່ງປັນວິທີທີ່ທ່ານລົງຄະແນນສຽງກັບຜູ້ອື່ນ.

ການລົງຄະແນນສຽງຂ້າງຄຽງ

ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ອອກ​ຈາກ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບ່ອນ​ປ່ອນ​ບັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ, ທ່ານ​ສາມາດ​ຂໍ​ເອົາ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ມາ​ໃຫ້​ທ່ານ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າການລົງຄະແນນສຽງແບບຂ້າງຄຽງ.

ຜູ້ພິພາກສາການເລືອກຕັ້ງສອງຄົນຈາກພັກການເມືອງໃຫຍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະເອົາບັດລົງຄະແນນສຽງໃສ່ລົດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ປັບປຸງການລົງທະບຽນ, ພວກເຂົາຈະເອົາໃບສະໝັກໃຫ້ທ່ານ.

ເມື່ອ​ທ່ານ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຈະ​ເອົາ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ໃສ່​ໃນ​ປ່ອງ​ປ່ອນ​ບັດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຄື່ອງໝາຍບັດຄະແນນສຽງ

ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດສ່ວນຫຼາຍມີເຄື່ອງທີ່ສາມາດໝາຍບັດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ທ່ານໄດ້. ມັນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ (ຫຼື​ ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​) ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໂດຍ​ໃຊ້​ປາກ​ກາ​.

ເຄື່ອງຈັກມີໜ້າຈໍທີ່ສະແດງບັດລົງຄະແນນສຽງໃນການພິມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ມີພື້ນຫລັງຄວາມຄົມຊັດສູງ. ມັນຍັງສາມາດອ່ານຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານໄດ້ໂດຍຜ່ານຫູຟັງ.

ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ປຸ່ມກົດຕົວອັກສອນນູນ, ໜ້າຈໍສຳຜັດ ຫຼື ອຸປະກອນສໍາລັບຄົນພິການ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກໄດ້ທາງເລືອກຂອງທ່ານ​, ມັນ​ພິມ​ບັດ​ຄະ​ແນນຂອງທ່ານ​ທີ່ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ພິພາກສາການເລືອກຕັ້ງ

ຜູ້ພິພາກສາການເລືອກຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດຂອງການລົງຄະແນນສຽງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໝາຍຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາການເລືອກຕັ້ງສອງຄົນຈາກພັກການເມືອງຕ່າງໆສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຂອງທ່ານ ຫຼື ບອກຄົນອື່ນວ່າທ່ານອອກສຽງແນວໃດ..

ເວລາອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ

ທ່ານມີສິດໃຊ້ເວລາອອກຈາກການເຮັດວຽກເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໄດ້ທຸກເວລາໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການລົງຄະແນນສຽງ 46 ວັນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈ້າງ, ການພັກຜ່ອນສ່ວນຕົວ, ຫຼື ເວລາພັກສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ແລະ ໃນທຸກການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນປົກກະຕິ.

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານຕາມເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຄະແນນສຽງ, ຖ້າມັນຕົກຢູ່ໃນກຳນົດເວລາເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນສ່ວນຕົວ ຫຼື ເວລາພັກຜ່ອນ (ເບິ່ງປະມວນກົດໝາຍຂອງລັດ Minnesota 204C.04 ແລະ 204C.08 Subd.1d).

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໂດຍກົງ, ໂດຍທາງອ້ອມ, ຈໍາກັດ ຫຼື ແຊກແຊງສິດທິນີ້, ລວມທັງເວລາທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ.

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໂດຍທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ ທີ່ຈະຈຳກັດ ຫຼືກີດກັນສິດນີ້ທີ່ຮວມທັງເວລາທີ່ທ່ານເລືອກໄປອອກສຽງ

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ທ່ານບອກເຂົາທ່ານວ່າທ່ານຈະໄປເມື່ອໃດ ແລະ ຂໍໃຫ້ພະນັກງານປະສານງານເວລາທ່ານບໍ່ຢູ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ທ່ານສາມາດໃຫ້ສຳເນົາຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງສິດທິຂອງທ່ານໃນການອອກຈາກວຽກເພື່ອໄປລົງຄະແນນສຽງ.

ນາຍຈ້າງທີ່ຝ່າຝືນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ. ການຮ້ອງຮຽນໃດໆຈາກພະນັກງານຄວນຈະຖືກຍື່ນກັບທະນາຍຄວາມຂອງຄາວຕີ້

ຮູ້ສິດທິຂອງທ່ານ

ໃນຖານະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ Minnesota, ທ່ານມີສິດຫຼາຍ, ຮູ້ຈັກເຂົາທ່ານ!

 • ມີເວລາຫວ່າງຈາກການເຮັດວຽກເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໄດ້ທຸກເວລາໃນໄລຍະການລົງຄະແນນສຽງ 46 ວັນ.
  ທ່ານມີສິດໃຊ້ເວລາຫວ່າງຈາກວຽກເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈ້າງ, ການພັກຜ່ອນສ່ວນຕົວ ຫຼື ເວລາພັກຜ່ອນ.
 • ລົງຄະແນນສຽງຖ້າຢູ່ໃນແຖວ 8 ໂມງແລງ
  ທ່ານມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນແຖວເພື່ອລົງຄະແນນສຽງກ່ອນເວລາ 8 ໂມງແລງ.
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍວາຈາ
  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຢືນຢັນດ້ວຍວາຈາວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ແລະ ຂໍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຊັນຊື່ແທນທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊັນຊື່ຂອງທ່ານໄດ້.
 • ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ, ຍົກເວັ້ນຕົວແທນຂອງນາຍຈ້າງ ຫຼື ສະຫະພັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ສະໝັກ.
 • ພາເດັກນ້ອຍໄປປ່ອນບັດ
  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະພາລູກຂອງທ່ານໄປນໍາທ່ານໄປລົງຄະແນນສຽງ.
 • ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ
  ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໄດ້​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈໍາ​ຄຸກ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ອາ​ຍາ​.
 • ລົງຄະແນນສຽງຖ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ
  ທ່ານມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ຖ້າທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ພິພາກສາຈະຖອນສິດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ.
 • ລົງຄະແນນສຽງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນ
  ທ່ານມີສິດລົງຄະແນນສຽງໂດຍບໍ່ມີໃຜຢູ່ໃນບ່ອນປ່ອນບັດພະຍາຍາມມີອິດທິພົນຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ.
 • ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງທົດແທນ
  ທ່ານມີສິດທີ່ຂໍປ່ຽນບັດລົງຄະແນນສຽງໃໝ່ ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດໃນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງຄະແນນສຽງ.
 • ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ
  ທ່ານມີສິດຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນຢູ່ບ່ອນປ່ອນບັດຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ພໍໃຈກັບວິທີການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ.
 • ເອົາຕົວຢ່າງບັດລົງຄະແນນສຽງມານໍາ
  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເອົາຕົວຢ່າງການລົງຄະແນນສຽງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງລົງຄະແນນສຽງ.
 • ເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຜູ້ລົງຄະແນນ
  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເອົາສຳເນົາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຜູ້ລົງຄະແນນ (ລັດ Minnesota ປະມວນກົດໝາຍ 204C.08, subd. 1b) ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງລົງຄະແນນສຽງ.