Minnesota Secretary Of State - Khmer
Skip to main content

ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Minnesota (Voting in Minnesota - Khmer)


ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោត របៀបបោះឆ្នោត ជំនួយអ្នកបោះឆ្នោត និងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោត។

 

វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោត

បោះឆ្នោតមុនតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ ពលរដ្ឋអវត្តមាន បោះឆ្នោតពីមូលដ្ឋានយោធា ឬបរទេស និងរបៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់បោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ។

 

តើខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណា?

ស្វែងរកកន្លែងដែលអ្នកបោះឆ្នោត។ ព័ត៌មានមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។

 

តើមានអ្វីខ្លះនៅលើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ?

ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគំរូដែលបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជន និងសំណួរលើសន្លឹកឆ្នោតដែលអ្នកនឹងត្រូវបោះឆ្នោត។ ព័ត៌មានមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។

តើមានអ្វីនៅលើសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២១?

អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់រូប ក៏នឹងអាចឃើញការប្រកួតប្រជែងទាំងនេះ មួយឬលើសពីមួយ នៅលើសន្លឹកឆ្ឆោតរបស់ខ្លួនផងដែរ៖

  • មន្រ្ដីខោនធី
  • មន្រ្ដីក្រុង
  • សមាជិកគណៈសាលា
  • មន្រ្ដីខណ្ឌ
  • សមាជិកគណៈមន្ទីរពេទ្យ
  • សមាជិកគណៈឧទ្យានសង្កាត់