Minnesota Secretary Of State - Khmer
Skip to main content

ការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Minnesota (Voting in Minnesota - Khmer)


ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោត

អ្នកណាអាចបោះឆ្នោតបាន និងរបៀបចុះឈ្មោះ នៅមុនថ្ងៃ ឬនៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោត។

 

ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោត របៀបបោះឆ្នោត ជំនួយអ្នកបោះឆ្នោត និងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោត។

 

របៀបផ្សេងទៀតដើម្បីបោះឆ្នោត

បោះឆ្នោតមុន តាមសន្លឹកឆ្នោតអ្នកអវត្ដមាន បោះឆ្នោតមកពីយោធា ឬបរទេស និងរបៀបបោះឆ្នោត ក្នុងការផ្ញើសន្លឹកឆ្នោត តាមសង្កាត់។

 

តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅឯណា?

រកឲ្យដឹងកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបោះឆ្នោត។ ព័ត៌មាន គឺមានប្រហែល 45 ថ្ងៃ មុនពេលបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។

 

តើមានអ្វីខ្លះ នៅលើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ?

ទទួលគំរូសន្លឹកឆ្នោត ដែលបង្ហាញបេក្ខជន និងសំណួរសន្លឹកឆ្នោត ដែលអ្នកនឹងបោះឆ្នោត។ ព័ត៌មាន គឺមានប្រហែល 45 ថ្ងៃ មុនពេលបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។

កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោត ឆ្នាំ 2024

  • ថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា៖ បោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ ឬផ្ទាល់មុខ ពីថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា រហូតថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា (ការបោះឆ្នោតទូទៅ)​។
  • ថ្ងៃទី 15 ខែតុលា៖ ចុះឈ្មោះជាមុន ឲ្យទាន់ថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ដើម្បីសំចៃពេលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។
  • ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា៖ ថ្ងៃបោះឆ្នោត