Minnesota Secretary Of State - Xaggee ka codeeyaa maxaana ku qoran warqaddayda codbixinta? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

Xaggee ka codeeyaa maxaana ku qoran warqaddayda codbixinta? (Where do I vote and what's on my ballot?)


Cinwaankaaga qor si aad u ogaatid meesha aad ka codaynayso, iyo si aad u heshid muunad/tusaale ah warqadda codbixinta oo ku tusaysa musharixiinta iyo su'aalaha aad ka codbixin doonto.

Macluumaadka waxaa la soo dhejiyaa qiyaastii 45 maallmood ka hor doorashada gobolka ama federaalka. Waxaa suurtagal ah in macluumaadka codbixinta ee doorashooyinka xaafadaha aan laga heli karin qalabkan.