Minnesota Secretary Of State - តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណា និងតើមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅលើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណា និងតើមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅលើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ? (Where do I vote and what's on my ballot?)


សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងដែលអ្នកបោះឆ្នោត និងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគំរូដែលបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជន និងសំណួរលើសន្លឹកឆ្នោតដែលអ្នកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោត។

ព័ត៌មាននឹងធ្វើការបិទផ្សាយរយៈពេលប្រហែល45ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។ ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានមិនអាចមាននៅលើឧបករណ៍នេះឡើយ។